QUESADILLAS

Tortillas de trigo recheadas de queijo.

Cebolas douradas e champignons.

Frijoles refritos.

Linguiça calabresa e cebola.

Filé mignon com cebola.

Filé de frango com cebola.

Camarones.

Machaca (carne seca e cebola).

Costilla en Barbacoa (costelinha assada ao molho Bbq).